بازدید از کارخانه ماکارونی شهرستان کاشمر

622

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه امام حسین (ع)کاشمر در سال تحصیلی 96-95 تهیه شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.