تام و جری Tom

451

تولید کارتون تام و جری از سال ۱۹۴۰ شروع شد. در حقیقت برعکس خیلی از کارتون های آن زمان سریالی نبود بلکه مجموعه ای از فیلم های کوتاه محسوب می شد. نسخه اصلی آن که توسط خالقانش یعنی ویلیام هانا و جوزف باربرا تولید شد ۱۱۴ قسمت داشت که بین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۸ در کمپانی مترو گلدوین مایر تولید شد.

روبیک | HD
روبیک | HD 669 دنبال کننده