جلسه اول - قسمت 1 - ایجاد سیگنال سینوسی در متلب

235
دانش جوی
دانش جوی 6 دنبال‌ کننده

نکات و نحوه ایجاد سیگنال سینوسی در متلب کدها در لینک زیر در دسترس هستند https://github.com/DaneshJoy/MatlabDSP Tips and tricks in creating Sine signals in MATLAB

دانش جوی
دانش جوی 6 دنبال کننده