طب اسلامی جلسه ۴۷ - خواص خوراکی ها

88

ادامه در لینک http://teb114.ir/kazemzadeh-ep47/ در روایات متعددی خواص مختلفی برای تخم مرغ بیان شده است. نکته ای که قبل از بینان خواص تخم مرغ لازم است بیان کنیم این است که؛ تخم هایی که دو طرفش مساوی نباشد، و باهم تفاوت داشته باشند قابل خوردن است (مانند تخم مرغ، تخم کبوتر، تخم بلدرچین، تخم کبک و.). اما تخم هایی که دو طرفش مساوی هستند، این تخم ها قابل خوردن نیست و خوردن آن ها حرمت دارد (مانند تخم کلاغ، تخم شاهین و...)