فایل صوتی سخنرانی روش های درمانی مختلف زخم فشاری

1,349

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران یازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در نیمه اسفند 1395 برگزار نمود .فایل صوتی سخنرانی خانم منصوره فرهادیان کارشناس ارشد پرستاری در خصوص روش های درمانی مختلف زخم فشاری است که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود.

pixel