ضروری‌ترین مستندات پروژه از صفر تا صد به همراه نمونه

1
هنگام شروع پروژه بارها پیش آمده است که این سوال را از خودمان بپرسیم: چه مستنداتی را برای این پروژه آماده کنم؟ در این ویدیو مهم‌ترین مستندات پروژه را با هم مرور خواهیم کرد: - منشور پروژه - برنامه زمانی پروژه - بودجه پروژه - RACI chart - برنامه ارتباطات - برنامه منابع انسانی - برنامه تامین -برنامه مدیریت ریسک - برنامه مدیریت ذی‌نفعان - گزارش پیشرفت پروژه - درس آموخته‌ها - گزارش پایانی پروژه شما براساس ماهیت پروژه می‌توانید مستند مورد نیاز خود را آماده کنید. به یاد داشته باشید که این ویدیو تنها یک راهنماست. و برای انجام یک پروژه به تمام این مستندات نیاز نخواهید داشت. عضویت در خانواده تیم‌کمپ از طریق وب‌سایت: https://www.teamcamp.me Our LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/teamcamp.me
تیم کمپ 11 دنبال کننده
pixel