عیدی... - استاد حسین انصاریان

4,048

وقتی خدا به میهمانانش عیدی می دهد/غصه ما از فراق توست! 27 رمضان97 حسینیه همدانی ها http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15020#s