سخنرانی دکتر محسن بدرسمای در دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران

195

سخنرانی دکترمحسن بدرسمای از دانشگاه صنعتی اصفهان در دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران با موضوع Additive manufacturing research from polymers to metals

khodabandehmasomeh 1 دنبال کننده
pixel