راهنمای نحوه امتحانات مجازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشتگرد

489
راهنمای نحوه ورود به سامانه جامع اموزشی جهت امتحانات مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

باری حمایت دنبال کنید

1 ماه پیش
دنبال کن دنبالی
pixel