عملیات با فوم از مسیر دستی در ماشین اسکانیا

70

عملیات با فوم از مسیر دستی در ماشین اسکانیا(سنگین کار صنعت)- تولید شده توسط شرکت مهندسی ایده پردازان شریف به سفارش پتروشیمی بندرامام