گفتگوی درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تهران 20 در رابطه با سیل خوزستان

863
پایشگری 2.5 هزار دنبال‌ کننده
863 بازدید
اشتراک گذاری
شبکه پنج - 15 دی 99 - 20:00| متأسفانه علی رغم اینکه تکالیفی برای دستگاه‌های ذی ربط برای رفع موانعی که آبگرفتگی خوزستان سال گذشته و امسال، پیش‌بینی شده بود که انجام نشده. در این سفری که به اتفاق همکاران به خوزستان رفتیم بررسی‌هایی کردیم و تعدادی از مدیران تخلف هم به مرجع قضایی معرفی شدند. بیش از 25 نفر در حال اخذ توضیح و اخذ دفاع هستند. چه مسئولین استانی و چه مسئولین ملی. همچنین یک سری وجوهی بوده که باید در اختیار شهرداری‌ها و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته که بخشی از آن اشکالاتی داشته و همان موقع پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و به مرجع قضایی در زمان خودش معرفی شده و آن‌ها هم محکوم شدند. بعد از آن هم مبالغی که باید برای ایجاد سامانه آب‌های سطحی و هم برای طرح جامع فاضلاب اهواز و استان تخصیص داده می‌شده کافی نبوده است.
پایشگری 2.5 هزار دنبال کننده
pixel