کشت گوجه فرنگی- آقای حجت الله منصوری- روستای معموره

544
ارقام گوجه فرنگی 8320 و نارین- شهرستان بروجن- بخش گندمان- روستای معموره
m_500500 1 دنبال کننده
pixel