سیاره آبی 2

447

این اثر بیننده را غرق در شگفتی دنیای زیر آب ها می کند. اقیانوس ، بزرگترین زیستگاه در روی زمین و در عین حال ناشناخته ترین آنهاست. حدود 16 سال پیش بود که با پخش مستند سریال سیاره آبی ، به دنیای زیر آب ها پا گذاشتیم. حالا با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی توانسته ایم فراتر رفته و ناشناخته های بیشتری را کشف کنیم. در کره زمین هیچ مکانی شگفت انگیز تر از اعماق اقیانوس ها نیست. ... https://ss2.ir/_KtH