میهمان نوازی ناب ایرانی در دعوت جهانگرد آلمانی به عروسی

1,008

این بار جهانگرد آلمانی یو یو را به یک عروسی ایرانی دعوت کرده اند. ببینید تجربه او را از میهمان نوازی ایرانیان

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 879 دنبال کننده