مثال شی گرایی در جاوا- پیاده سازی کاسه و کوزه

405
در این مثال شی گرایی در جاوا مسئله کاسه -کوزه را با هم بررسی می کنیم و بعد مفاهیم شی گرایی درون مسئله را به زبان جاوا پیاده سازی می کنیم.در این آموزش ابتدا یک صورت مسئله شی گرایی را بررسی می کنیم و بعد مفاهیم جاوا در آن را استخراج می کنیم و در نهایت شروع به کدنویسی به زبان جاوا می کنیم.
pixel