یادداشت‌های اسدالله علم : گفتگو با علینقی عالیخانی رئیس پیشین دانشگاه تهران

232

گفتگو با علینقی عالیخانی، رییس پیشین دانشگاه تهران درباره کتاب خاطرات اسدالله علم، وزیر دربار شاهنشاهی - تلویزیون بخش پارسی صدای آمریکا، دسامبر ۲۰۰۷ -

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.8 هزار دنبال کننده