تواشیح خوانی در شب نیمه شعبان سال 1395 در حوزه علمیه کهنوج

71

تواشیح بسیار زیبای گروه نورالزهراء استان کرمان در شب نیمه شعبان سال 1395 در حوزه علمیه کهنوج