مولودی خوانی پسر خردسال تبریزی(کربلایی علی حقیرخواه )

739

مدح خوانی پسر خردسال تبریزی برای امام رضا (ع) _ کربلایی علی حقیرخواه پسر حاج مهدی حقیرخواه ( شب میلاد حضرت امام رضا (ع) هیات منتظران حضرت مهدی (عج) عجم سرخاب تبریز)