آزمایش NIPT که از خون مادر استفاده می شود چه اختلالاتی را مشخص میکند؟

256
آزمایش NIPT یا همان Cell Free DNA یک روش غیر تهاجمی است که از نمونه خون مادر گرفته می شود، گاهی اوقات برای اینکه تشخیص اختلال ژنتیکی بدهیم نیاز است که مستقیم از نمونه های خون جنینی یا نمونه مایع آمنیون و یا CVS نمونه برداری شود که این ها یکسری اختلالات می توانند ایجاد کنند. با این حال یک روش غیر تهاجمی وجود دارد که به عنوان سیستم غربالگری یا اسکرینینگ که به عنوان NIPT شناخته میشود تکنیک نوینی است که دقت آن بسیار بالا است و برای اختلالاتی همانند تریزومی 21 بالای 99 درصد دقت جوابدهی آن است.
pixel