ویدئوی/ گفت و گوی متفاوت با امام جمعه تبریز

651

نصر: امام جمعه تبریز در یک گفت وگوی خواندنی و جذاب می گوید که برای ارتباط با مردم و جوانان از رفتن به خوابگاه دانشجویان و سینما گرفته تا زندان و ورزشگاه دریغ نمی کند.