ویدیو 360 درجه از ساحل جنگلی تالش

1,212
فیلم 360 درجه کروی با قابلیت چرخش داخل فیلم از ساحل جنگلی غروق در شهر تالش جایی که فاصله جنگل و دریا به چند متر می رسد
pixel