شاهنامه خوانی استاد شهرام ناظری، پادشاهی ضحاک و زادن فریدون

769

داستان پادشاهی ضحاک و زادن فریدون، بخشی از البوم شاهنامه، درفش کاویانی استاد شهرام ناطری به آهنگسازی فرید الهامی و اجرای گروه فردوسی. دیوان صابرنظرگاهی، کمانچه یونس پاک نژاد، کمانچه آلتو سینا علم، دف شهریار نظری، زروان و کارنگ فرهاد صفری، عود سعید نایب محمدی، نازلی بخشایش چنگ، تنبور: پریسا کلهر، آرمان دکه ای، فرید الهامی، مهراب اسرافیلی و فرنود الهامی

آپاراگرام
آپاراگرام 255 دنبال کننده