قسمت 8 ؛ سریال « دردسرهای عظیم یک » ، با زیرنویس انگلیسی

63
11800 - "دردسرهای عظیم یک "به کارگردانی برزو نیک نژاد داستان جوانی است(لطیف با بازی جوادعزتی)که به تهران مهاجرت کرده و باانجام کارهای موقت روزگار میگذراندکه ناخواسته درگیر ماجرای عجیبی می شود و دردسرهای فراوان مسیر زندگی اش را دگرگون می کند.او در خانه ای زندگی می کندکه به جزخانم صاحبخانه و پسرش ،افراددیگری نیز زندگی میکنند و همین امر باعث پیش آمدن ماجراهای زیادی میشود. با پیدا شدن کار برای لطیف، گویا دردسرها به پایان می رسد اما دردسرهای لطیف بیشتر و سخت تر میشود.
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel