قاپک حمل کاشی و کشنده کاشی

503
قاپک حمل کاشی وسله مناسب جهت حمل آسان کاشی مدل جدید قاپک های کاشی کاریزما جهت نزدیک کردن بند در هنگام نصب سنگ و کاشی های سایز بزرگ و اسلب جهت نزدیک کردن بند کار بسیار مشکلی ست لذا با استفاده از این مدل قاپک ها این کار به راحتی انجام خواهد شد
pixel