جداشدگی شبکیه Detachment-مرکزچشم پزشکی دکترعلیرضانادری

991
به دلایل محتلفی مثل جدا شدگی خلفی زجاجیه، ضربه به چشم، عمل های قبلی ممکن است پارگی و جداشدگی شبکیه ایجاد شود.جهت اطلاعات بیشتر به سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم به ادرسWWW.Dr-Naderi.com مراجعه یا با تلفن های 88677611 و 88677792و 88874918 تماس بگیرید.
pixel