تنگی مجاری ادرار

1,135
بیماری تنگی مجاری ادرار در بانوان: توسط خانم دکتر سیمین وحیدی از پزشکان کلینیک مجازی (وی کلینیک) https://vclinic.io
filimo
ملکه گدایان - قسمت 7
%93
البرز و آریا در خیریه به یکدیگر رسیده اند و انگار هیچکدام از هویت دیگری اطلاعی ندارند، افرا هم به دستور ملکه برای گدایی کردن؛ از شبیر نوزاد گرفته و راهی چهارراه شده است که درگیرِ ماجرایی غافلگیر کننده می شود ...
pixel