رابطه بین Promises و Callbacks چیست ؟

94
در این ویدیو شما با callback ها و promise ها آشنا شده و مثال های عملی را با هم حل میکنیم . مدرس : آرش آزادخان تولید شده برای دانشگاه شمسی پور - گروه نرم افزار کامپیوتر استاد ابریشمی #مصاحبه_شغلی #توسعه_وب #شمسی_پور_ابریشمی #طراحی_وب #امتحان_نهایی #مصاحبه_شغلی #استاد_ابریشمی #بازتولید #امتحان #شمسی_پور What is the relationship between promises and callbacks
pixel