بلک پینک به شکل کآریکآتوری*-*توسطme!=)

1,137

کآریکآتور بلک پینک*-*! آیدی جدید سآخت ادیت!BLACKPINK.Judy!^^خودم درست کردم^^!♡ کپی ایده تقلیدو. . ممنوع!بخدآ کسی اصکی برع جر وآجر!+•+عآموزش چند ویدیو بعدی. . .!♡میدونم بدع ولی خب. . .خب دی بآی گآاااایز*---*♥️

ترتیب نمایش
خداحافظ

خداحافظ

4 روز پیش
ببخشید نام اپلیکیشن ؟؟
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
نامـ کاربرے؟
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
ایدے کجاستـ؟:|
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】 برو تو تنظیمآت آخرین گزینع
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
اسم دارم :| نوشتم (★- J E N M I N -★)
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】 نه خنگوللل آیدیییی:|♡
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
اخه ایدی نداروم:|
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
اها:|جواب=اشتباه× :|بیا بحرفیم چی شـده؟تو تنهایی؟:|
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】 بیام روب راحت ترم. . .:)
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
خو اومدمـ توشـ چ کنمـ؟:|
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】 ایدیتو بدع بچع:!|
★- A i n a z -★

★- A i n a z -★

5 روز پیش
باشـ :|مت ۳۱ شهریور فرداشـ واسـ برومـ مدرسہ(گورستانـ):|
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】
【 ᵏᵃᶰᵍʲᵘᵈʸ 】 واااای*---*من ۳شهریورم*----*❤❤❤
نمایش بیشتر دیدگاه ها