آوای جاوید-برنامه بیست و نه-تصنیف "سرو دلجوی"

2,691

اثری از آوای جاوید آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ در آواز بیات ترک-اجرا شده توسط استاد علی اصغر شاهزیدی آهنگساز: حسین استوار ای پری روی, ماه مشکوی, سرو دلجوی روی مپوشان از ما, روی زیبا بنما ای نگارا ضبط:کیش 1394 www.Avayejavid.com-- https://telegram.me/avayejavid--