بکارگیری"اپتوژنتیک" برای مطالعه وکنترل بیماریهای عصبی

1,032

محققان آزمایشگاه "اپتوژنتیک" دانشگاه شهید بهشتی موفق به طراحی سیستم سیگنال تک واحدی با قابلیت حمل توسط حیوان شده اند که در آینده با بکارگیری تکنیک اپتوژنتیک می توان راه های شناسایی، تشخصیص و درمان بسیاری از بیماری های عصبی را ارایه نمود.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده