فیلم صنعتی کارخانه رب روژین

252

قسمت دوم فیلم صنعتی کارخانه رب روژین به سفارش شرکت پیشران پارت پایا. در این فیلم صنعتی از مراحل کار دستگاه های تولید و نصب شده شرکت پیشران پارت پایا در کارخانه رب روژین فیلمبرداری شده و با استفاده از تکنولوژی انیمیشن سازی سه بعدی، دستگاه مربوطه شبیه سازی شده است.