راهنمای بخش مخاطبین در نرم افزار پارس ویتایگر 7

289

راهنمای بخش مدیریت مخاطبین در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پارس ویتایگر 7 اطلاعات بیشتر در: www.parsvt.com www.vtfarsi.ir