سخنرانی امام خمینی | آموزش بدون پرورش معنوی و دینی

210

سخنرانی امام خمینی | آموزش بدون پرورش معنوی و اهمیت پرورش صحیح معنوی و دینی ||| هزینه کلیپ : یک صلوات برای شادی روح شهدا ||| لطفا این ویدیوویدیو را بپسندید ( لایک کنید ) .