سامان طهرانی تقلیدصدا و شومن

410

بخشی از اجراهای تقلیدصدا و شومنی سامان طهرانی مجری برنامه های طنز در سال 97 جهت ارتباط با مدیر برنامه سامان طهرانی با شماره های 09338606732 و 09339636461 تماس حاصل فرمایید