آیت الله کعبی در مسجد آیت الله شفیعی اهواز

677
حضور آیت الله کعبی در مسجد آیت الله شفیعی در دهه اول محرم در اهواز
pixel