داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

13- CI2017: DAN WELD, UNIVERSITY OF WASHINGTON

49

کنفرانس Collective Intelligence 2017 آشنایی و مطالعه بیشتر در : http://transparency4iran.ir/post/483