داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

کارآفرینی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی و تیک

102
حمایت از ایده، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه با مشارکت شتابنده تیک
jdku.ac.ir 5 دنبال کننده
pixel