حقیقت غربت از دیدگاه باباطاهر عریان

1,245

قسمت 534 ام برنامه معرفت که بیست و پنجم آبان 1397 پخش شد، اختصاص داشت به بررسی حقیقت غربت از دیدگاه باباطاهر عریان. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید