نماهنگ حضورت حس میکنم تو لحظه های بی کسی

9,699

حضورت حس می کنم تو لحظه های بی کسی - گفتی سه جا، اما یه عمر داری به دادم میرسی - نماهنگ به مناسبت دهه کرامت میلاد امام رضا علیه السلام