2-6-1- چه معنایی برای من دارد؟ (بخش دوم)

126
ورانش 58 دنبال‌ کننده
درک تحولات مدیریت در جهان امروز بیش از پیش اهمیت یافته است. سازمان ها و شرکت هایی که از همراهی با این روند باز بمانند، حذف خواهند شد. هدف از این دوره ارائه چارچوبی برای درک اصول مدیریت سنتی و مدرن و آشنایی مدیران با آخرین نظریه های مدیریت در عرصه جهانی است.
ورانش 58 دنبال کننده
pixel