تفکر و سواد رسانه ای - نادیده های رسانه ای - بازی گردانان بزرگ

156
تفکر و سواد رسانه ای فصل سوم: نادیده های رسانه ای درس دهم: بازی گردانان بزرگ مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel