شاگردی کردن خدمت اساتید الهی ملکوتی و نویسنده،عشق الهی

502

رابطه والای عشق الهی بین استاد و شاگرد. وظایف استاد و شاگرد نسبت به یکدیگر. روش نفوذ در قلب سلیم یک استاد الهی (گورو). تفسیر داستان حضرت موسی ع و حضرت خضر ع. کلاس درس حضرت امام جعفر صادق(ع). در جستجوی استاد. فعال کردن نور کشف شهود و اشراق. سیرۀ لقمان حکیم. معجزۀ عشق. سفر به درون. لوح محفوظ. در کتاب نفوذ در ماوراء علوم (رخنه در اسرار). نویسنده: استاد محمّدرضا یحیایی. www.mry14mn.com 09373234130