بهنام کشانی: کتاب مقدس ما دیجیتال مارکترها پرسونا است و...

95

گفت‌و‌گو با بهنام کشانی عزیز (مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ بینام) در حاشیه‌ی فریلند

pixel