دومین تریلر فیلم سینمایی جوکر

2,356
فیام سینمایی جوکر قرار است در اکتبر بیاید و این دومین تریلر آن است
pixel