اسباب بازی های مغناطیسی ژیومگ سری Kor

586

با این اسباب بازی ها میتوان هزاران اشکال دلخواه خلق کرد، این مدل اسباب بازی باعث دست ورزی و افزایش هوش و خلاقیت در انسان میشود و هیچ محدودیت سنی ندارد.زمانی که سعی میکنیم با این اسباب بازی شکلی خلق کنیم چشم، دست و مغز خود را هماهنگ کرد و نیز مگنت تراپی انجام می دهیم.

یورو تویز
یورو تویز 3 دنبال کننده