چگونگی رسم بصری متغیر انباشت و نرخ در نرم افزار Vensim

627
تفکر سیستمی
تفکر سیستمی 15 دنبال‌ کننده

در این کلیپ نکاتی پیرامون چگونگی رسم بصری متغیرهای انباشت Stack و ترسیم نرخ های آن ارائه شده است.