جهان بدون سرطان پویش ملی مبارزه با سرطان

1,717

امسال هفته ملی مبارزه با سرطان از تاریخ 1 تا 7 بهمن درنظر گرفته شده است. شعار این هفته همانند سال گذشته است: "سرطان قابل پیشگیری و درمان است؛ با خودمراقبتی و امید".موسسه خیریه بهنام دهش پور در این هفته با برگزاری برنامه های مختلف: چهارمین کمپین پیشگیری از سرطان پستان، برپایی استندهایی با شعار هفته مبارزه با سرطان در بیمارستان های شهدا و امام حسین، پخش تیزرهای آموزشی پیشگیری از سرطان و ...