انجام بازی رایانه ای و کنترل تلویزیون با حرکات دست

1,065

با استفاده از سیستم جدید اپل برای تلویزیون های هوشمند، قادر به فرمان دادن به تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای با حرکات واقعی دست خود می باشید.