نمیدونم مردم چشونه.البته این مثلا تفریح ، قبلا بود

625

گاو بازی یکی از تفریحات و سرگرمی های مردم اسپانیاست که امروزه بسیار محدود شده اما این کلیپ متعلق به سی یا چهل سال قبله ...

simava
simava 20 دنبال کننده