مردی که با دستانش 1500 متر از پله ها بالا رفت

697
درنگ
درنگ 750 دنبال کننده